Spojení disciplín Často se v dnešní době řeší otázka, jaký sport je pro děti nejvhodnější. zde asi…

Spojení disciplín

Často se v dnešní době řeší otázka, jaký sport je pro děti nejvhodnější. zde asi neexistuje univerzální odpověď. Nejprve je nutné si říct, že neexistuje špatný pohyb, špatně můžeme být připraveni jen my na vykonávání tohoto pohybu. Proto se často hledá aktivita, která nás celkově zlepšuje ve více aspektech. Bezesporu nejblíže těmto požadavkům je gymnastika s atletikou. V našem případě tady máme Crossfit Kids, který kombinuje právě část gymnastických a atletických disciplín a přidává také důležitou složku - vzpírání. Pojďme si tyto disciplíny představit blíže.

Gymnastika

  Zahrnuje zejména cviky s tíhou vlastního těla na zemi, případně různých náčiních. Zlepšuje zejména silové schopnosti (statické i dynamické), povědomí o vlastním těle a flexibilitu.

  Atletika

   Atletika se skládá z disciplín zaměřených na běhy, skoky, vrhy a hody. Dovednosti v atletické části si zakládají na progresu v rychlostních, koordinačních a vytrvalostních schopnostech. Rychlost a koordinace jsou zajištěny plyometrickými cvičeními.

   Vzpírání

    Vzpírání je složka, kterou bychom neměli vynechávat z přípravy mladých atletů. Perfektně rozvíjí silové schopnosti od silové vytrvalosti po explozivní sílu. Jedná se o jednu z nejdůležitějších schopností ve velké škále sportů. Moderní instituce to ví, a proto se v nich explozivní síla u sportovců rozvíjí. Vzpírání je však velmi nápomocné i do běžného života. Často zvedáme věci ze země. Přemisťujeme je z místa na místo a proto je dobré tyto techniky učit již od dětství. Správné dýchání a zpevnění je dobré mít zautomatizované a čím dříve s tímto začneme, tím dříve a jednodušeji to zakomponujeme do běžného života.

    A právě v tom je program CrossFit Kids unikátní. Kombinací výše zmíněných rozvíjí celé spektrum fyzických schopností dětí, přirozenou a hravou formou.