Crossfit Kids Nezapomínejte ani na ty nejmenší. Pohyb je velmi důležitou složkou vývoje dětí, skoro…

Crossfit Kids

Nezapomínejte ani na ty nejmenší. Pohyb je velmi důležitou složkou vývoje dětí, skoro stejně jako chození do školy. A proto v CrossFit Kids, myslíme hlavně na všeobecný fyzický rozvoj našich nejmenších. Děti od 4 let jsou vítány v úterý v 17:00 a v soboty v 10:00. 

Starší děti od 11 let ve čtvrtek v 17:00 můžou vyzkoušet své dovednosti a poměřit se s ostatními staršími dětmi.