Licencovaný Crossfit Colliery již od počátku je jediným oficiálně licencovaným CrossFit gymem v Ostravě.…

Licencovaný Crossfit

Colliery již od počátku je jediným oficiálně licencovaným CrossFit gymem v Ostravě. Oficiální licence CrossFitu značí, že právě u nás se věnujeme pravé CrossFit metodologii a můžeme užívat jména CrossFit jakožto registrované značky.

K získání této licence je však nutno mít v tělocvičně trenéra s absolvovaným kurzem a licencí trenéra alespoň CrossFit Level 1. U nás má většina z trenérů tyto licence, a to hned CF- L2, tedy druhou úroveň. Svědčí tak o kvalitě a profesionalitě našich coachů. Ti jsou ještě navíc dovybaveni řadou dalších licencí pro různá speciální odvětví, gymnatiku, vzpírání, a nyní i 6 (nejvíce v 1 gymu na světě) s certifikátem pro trénink hadicapovaných - Adaptive CrossFit.