Shrnutí akce 500RepsDěti 2019 #500RepsDeti 2019 V minulých letech bylo naší snahou ze strany Colliery CrossFit dávat do…

Shrnutí akce 500RepsDěti 2019

#500RepsDeti 2019

V minulých letech bylo naší snahou ze strany Colliery CrossFit dávat do podvědomí po celé české i slovenské CrossFitové scéně o existenci charitativní akce 500reps. Během samotného roku 2019 nám lidé sami psali, zda se v tomto roce 500reps opět uskuteční a my hrdě reagovali, že ANO, tato akce opět proběhne. V roce 2018 bylo cílem podpořit sdružení, které pomáhá lidem postižených nemocí Mukopolysacharidózou. Příběh byl o to silnější, že se opíral o reálné životní zkušenosti pana poslance Ing. Aleše Juchelky. Popravdě jsme si nebyli jistí, zda ročník 2018 lze „přebít“, ale neuvěřitelné se stalo skutečností!

Plánování nového ročníku začalo ihned po ukončení minulého (únor 2019). Hlavním úkolem teamu lidí okolo spolku Colliery SRDCEM – bylo vymyslet téma = kam vybrané finanční prostředky poputují?

V Colliery CrossFit Ostrava má své zázemí nezisková organizace Colliery SRDCEM, která charitativní akce 500reps pořádá. Tato nezisková organizace se věnuje lidem s handicapem (fyzickým i mentálním) a pomocí cvičení vrací/vytváří lidem naději, sílu, radost, elán, motivaci a chuť do života. K dnešnímu dni evidujeme přes třicet Adaptive atletů, ale cesta k tomuto číslu byla dlouhá. Po absolvování potřebných kurzů Adaptive CrossFit (licenci vlastní šest trenérů v CCFO), či CF-L1(L2), bylo možné věnovat se této cílové skupině lidí jako první CF gym v ČR a SR od roku 2017. Za více než dva roky existence vidíme v této oblasti velký potenciál a není našim cílem nechat si nabrané vědomosti a zkušenosti pouze pro sebe. Mnoho trenérů možná ani nenapadlo pracovat s touto skupinou lidí. Mnoho trenérů možná ano, ale ve většině případů mají strach a nevědí jak. Proto vzniká z naší strany akreditovaný kurz „Instruktor funkčního fitness se zaměřením na specifické cílové skupiny“! Tento kurz povedou trenéři především z CCFO vlastnící licenci CrossFit Adaptive, ale i lidé, kteří jsou profesionálové ve svých oborech. Jinými slovy vybraná částka na akci 500reps 2019 bude věnována zájemcům o tento kurz, jehož hodnota je stanovena na 15.000 Kč – ANO takto vzniklo téma a cíl projektu 500Reps děti 2019 – Vyškolit co možná největší počet trenérů v ČR a SR daným kurzem.

Co bude obsahem našeho kurzu? Od základů jako anatomie a fyziologie, ale také psychologie a pedagogika budou probírány témata jako funkční fitness, specifické cílové skupiny, druhy handicapu v závislosti na fyziologii, práce s handicapovanými, práce se seniory a dětmi, základy výživy a mnoho dalších.

  1. Jak dlouho bude kurz trvat?
  2. Kde bude kurz realizován?
  3. Kdy budou kurzy realizovány?

Na tyto otázky odpovíme v samostatném poustu - sledujte Naše sociální sítě a WWW stránky!

Akce 500reps v datech a číslech:

  • 2014 – pro děti s Autismem: 60 cvičících, 12.958Kč vybráno (pozn.: celkově odeslalo výsledek 141 lidí)
  • 2015 – pro děti z dětského oddělené v Městské nemocnici Ostrava: okolo 70 cvičících v CCFO, 22.900kč vybráno
  • 2016 – pro Davídka s apalickým syndromem: 83 cvičících v CCFO, 23.635Kč + 20€ vybráno (pozn.: celkově vybráno téměř 30.000kč)
  • 2017 – podpora Kapka Napěje: 95 cvičících v CCFO, 13.597Kč vybráno, 23.000Kč celkově
  • 2018 – pro děti postižené Mukopolysacharidózou: 126 cvičících v CCFO, 25.385Kč vybráno, 122.326kč celkově
  • 2019 – pro realizaci Akreditovaného kurzu „Instruktor funkčního fitness se zaměřením na specifické cílové skupiny“: 198 cvičících v CCFO, 62.100kč vybráno, 233.793Kč (182.831Kč – bez Darujme.cz) celkově!!!

Z výše uvedeného vyplývá, že ke dni 11.2.2020 přistálo na účtu Colliery Srdcem neuvěřitelných 233.793kč (182.831kč – bez Darujme.cz). Jak jsme již dopředu avizovali, tak Colliery CrossFit celkovou částku zdvojnásobí a u možní tak realizovat školení pro dvojnásobný počet trenérů.

Dostáváme se tedy na částku..

467.586 Kč

(365.662kč – bez Darujme.cz) a tedy možnost realizace našeho akreditovaného kurzu pro cca 33 zájemců z řad trenérů ČR a SR.

Moc se těšíme!

Ještě bychom měli určitě zmínit, že akreditovaným kurzem a vyškolením trenérů projekt www.sportujshadicapem.cz nekonční - vyškolené trenéry a gymy propojíme v připojené připravované aplikaci "Sportuj s handicapem" (link projektu aplikace na Darujme.cz) - kde handicapovaní získají mj. informaci právě kde, jak a s čím mohou cvičit - aplikace bude sociálním prostředím propojující svět fitness s handicapovanými - bořícím bariéry mezi zdravými a handicapovanými. Dále trenéří získájí informace potřebné ke startu tréninku handicapovaných u nich v gymu: tréninkové programy, finanční a marketingovaný plán nutný pro hladký chod služby.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spřáteleným gymům i jednotlivcům, kteří se stali součástí tohoto projektu. Jmenovitě:

Dárcům z Darujeme.cz

A dalším zapojeným gymům a cvičencům z:

Dále naše poděkování s velkým Colliery SRDCEM patří partnerům naší akce:

Přispěvatelé dražby: Barbora Závadová, Ostrava Steelers, AC Sparta Praha, FC Baník Ostrava, Přes Prsty, Eva Samková, Bo Ostrava Vítkovice Steel, Florbal Vítkovice, Jan Výtisk, Kryštof, Tomáš Berdych, Simona Krainová, Libor Kozák, Nikola Ogrodníková, HC Vítkovice, Petr Mrázek.

Největší dík patří také všem pořadatelům samotného 500reps 2019 v Colliery CrossFit Ostrava, všem trenérů a všem cvičícím. Během jednoho dne dokázalo odcvičit 198 cvičenců + 12 Kids, čili 210 cvičících celkově. Cvičilo se v sedmi kategoriích různých obtížností (Elite, Hobby, Amater, Teen, Master, Adaptive Standing Lower division, Adaptive Standing Upper division a Adaptive Seated division.

Aby tento ročník neupadl v zapomnění, sdílíme dvě videa z CCFO 28.12.2019

.....

A nesmíme zapomenout na poslední INFO - další ročník #500RepsDeti 2020 - šťástná sedmička - se uskuteční v gymu CCFO - 26.12. 2020 - takže si určitě datum zapište a vidíme se!