Pět minut boje s „Angličáky“ Re-Test 2 Dne 8. listopadu 2019 proběhl již třetí test 5min AMRAP Facing burpee over Barbell. Výsledky byly…

Pět minut boje s „Angličáky“ Re-Test 2

Dne 8. listopadu 2019 proběhl již třetí test 5min AMRAP Facing burpee over Barbell. Výsledky byly velice podobné těm, které byly dosaženy v minulém roce. I když většině se tento test realizovat nechtěl, narovinu kdo kromě Denize má angličáky rád, absolvovaly jste tento test na klasických lekcí CrossFit a na speciální lekci Cardio. Jelikož dat z posledních tří let mám dostatek, bylo zajímavé sledovat jednotlivé hodnoty ročníků 2017-2019 (tab. 1-3 muži, tab. 4-6 ženy).

Obrázek 1 Statistické hodnoty pro test v roce 2017 – muži


Obrázek 2 Statistické hodnoty pro test v roce 2018 – mužiObrázek 3 Statistické hodnoty pro test v roce 2019 – muži


Ač je to neuvěřitelné, na samém chvostu našeho žebříčku u mužů byl vždy výkon 31 Burpees, ale pokaždé jiným atletem. Nelze se řídit aritmetickým průměrem a vytvořit z něj závěr. Pro nás směrodatný je údaj Medián, který je ve všech třech testech téměř stejný.


Obrázek 4 Statistické hodnoty pro test v roce 2017 – ženy


Obrázek 5 Statistické hodnoty pro test v roce 2018 – ženy


Obrázek 6 Statistické hodnoty pro test v roce 2019 – ženy

U ženského pohlaví jsou výsledky jiné, než u mužů. Ty tento rok měli v Mediánu nejlepší hodnotu.

Jak dopadli jedinci? Jako předcházející ročníky zveřejním pouze pět nejlepších atletů z jednotlivých kategorií.


Obrázek 7 Pět nejlepších výsledků testu 2019 – muži


Obrázek 8 Pět nejlepších výsledků testu 2019 – ženy


Ovšem nehodnotím aktuální výsledky, ale zlepšení oproti minulým ročníkům. Kdo byl tedy nejlepší? U mužů Adam Perger, který se zlepšil o 36%, dále Martin Králik (30%) a Michal Perger (20%). U žen zmíním dvě atletky a to Kateřinu Palušákovou (zlepšení o 17%) a Natálku Kalembovou (zlepšení o 6%). Skvělá práce přátelé, zde je důkaz, že vést si tréninkový deník a zapisovat si své výsledky má smysl.

Poznámky z  roku 2018 – čím byl Váš výkon ovlivněn?

  • Tréninkové podmínky – tento faktor můžeme vyřadit, jelikož zde jsme si byli všichni rovni – test realizován v gymu CCFO (stejné místo, stejná podlaha, výška naložené činky apod.)
  • Závodní podmínky – mohl zde hrát roli tento faktor? Ano mohl – pro někoho je rozdíl, zda WOD jede sám nebo ve skupině, na někoho to vliv mít může i nemusí.
  • Faktor techniky provedení cviků – bylo k vidění několik možných technik a každá je jinak efektivní – tento faktor hrál velkou roli.
  • Somatotyp – cvičenci menší a váhově lehčí jasně dominovali nad cvičenci vyššího vzrůstua nebo s vyšší váhou – tento faktor hrál velkou roli.
  • Osobnostní faktor – zde můžeme zařadit pohlaví, věk nebo psychické rozpoložení cvičence v daný den testování. Ve výkonech našeho testu byl tento faktor nejsilnější ve svém ovlivnění výsledků.
  • Faktor taktiky – zde bych mohl citovat motto Emila Zátopka: „když nemůžeš, tak přidej“! Je zcela jistě hloupost tento test jet tzv. bezhlavě a přepálit. Bylo nutné předem si stanovit tempo a držet si jej po celých 5min testování. Pokud bylo možné ve vašich silách, tak poslední 1min své tempo zrychlit – tento faktor hrál taktéž velkou roli.
  • Kondice – též všeobecně známá jako míra zdatnosti, byla také velice důležitým faktorem, avšak kupodivu ne nejdůležitějším.