Pět minut boje s „Angličáky“ Re-Test! Začátkem listopadu 2017 proběhl v Colliery test 5min AMRAP Burpee Facing over Bar. …

Pět minut boje s „Angličáky“ Re-Test!

Začátkem listopadu 2017 proběhl v Colliery test 5min AMRAP Burpee Facing over Bar.

 Česky řečeno, za pět minut provést co největší počet „angličáků“ čelem k čince s následným přeskokem sounož.  

Tehdy výkony byly neskutečné. Mohu připomenout nejlepšího muže Denize Afacana, který měl výsledek 104 opakování. U žen byla nejlepší Natty Cholevová se 79 opakováními. Tyto neoficiální rekordy Colliery při druhém testování překonány nebyly, ale i přesto výsledky byly skvělé.

V tomto testování byla vynechána skupina B-F-L-M-P-S-V-Z Training, která bude testovat toto WOD opět až v zimě před OPEN 2019. Při absenci závodníků reprezentující Colliery, se umístili na předních příčkách cvičenci, kteří pravidelně dochází na skupinové lekce.
 

Ženy

Jméno

Příjmení

Výkon

1.

Pavla

Peškarová

65

2.

Karolína

Božková

62

3.

Veronika

Tomaškovičová

60

4.

Klára

Válková

56

5.

Kateřina

Lučáková

55

 

 

Modus

52

hodnota, která má nejvyšší četnost

Medián

52

představuje hodnotu, která je uprostřed této posloupnosti.

Průměr

50,4

aritmetický průměr všech hodnot v "S"

Max

65

maximální hodnota

Min

33

minimální hodnota

S

15

statistický soubor - počet testovaných žen

 

 

Muži

Jméno

Příjmení

Výkon

1.

Lukáš

Smetana

81

2.

Dominik

Klos

77

2.

Dominik

Bucko

77

2.

Vašek

Prak

77

5.

Kamil

Wojtas

74

 

 

Modus

77

hodnota, která má nejvyšší četnost

Medián

62

představuje hodnotu, která je uprostřed této posloupnosti.

Průměr

60

aritmetický průměr všech hodnot v "S"

Max

81

maximální hodnota

Min

31

minimální hodnota

S

39

statistický soubor - počet testovaných mužů

 
    
 
Prvního a druhého testování se zúčastnilo pět žen a jedenáct mužů. Tyto výsledky mě osobně zajímali nejvíce, jelikož podle nich uvidíme Vaše zlepšování. V minulém blogu jsem zmiňoval fakt, že počítám se zlepšením až o 5-10%. U žen jsem progress odhadl, ovšem výsledky mužů mne zarazily. Chtěl bych vyzdvihnout zlepšení Jardy Homoly (+30%), Lukáše Bietla (+25%) a Dominika Klose (+22%). Jejich píli a snahu sleduji v posledních měsících a tohle je výsledek jejich tvrdé práce. Blahopřeji Vám, pánové!!!
 
Blahopřeji i ostatním, kteří se testu zúčastnili, a mohu Vám slíbit, že v listopadu 2018 bude testování č. 3.
 

 

Ženy

Jméno

Příjmení

Test

Re-Test

Rozdíl

%

1.

Klára

Válková

52

56

4

8

2.

Pavla

Peškarová

62

65

3

5

2.

Lucie

Tulejová

49

52

3

6

4.

Natálie

Kalembová

50

52

2

4

5.

Jaruška

Ivánková

42

42

0

0

 

       

Muži

Jméno

Příjmení

Test

Re-Test

Rozdíl

%

1.

Dominik

Klos

63

77

14

22

1.

Lukáš

Bietel

55

69

14

25

3.

Jaroslav 

Homola

44

57

13

30

4.

Jan

Kolkop

58

67

9

16

5.

Pavel

Tuleja

38

42

4

11

6.

Dominik

Bucko

75

77

2

3

6.

Lukáš

Marek

69

71

2

3

8.

Petr

Vlček

46

47

1

2

9.

Kamil

Wojtas

74

74

0

0

10.

Lukáš

Smetana

85

81

-4

-5

11.

Jan

Landor

74

68

-6

-8

 

Čím byl Váš výkon ovlivněn?

  • Tréninkové podmínky – tento faktor můžeme vyřadit, jelikož zde jsme si byli všichni rovni – test realizován v gymu CCFO (stejné místo, stejná podlaha, výška naložené činky apod.)
  • Závodní podmínky – mohl zde hrát roli tento faktor? Ano mohl – pro někoho je rozdíl, zda WOD jede sám nebo ve skupině, na někoho to vliv mít může i nemusí.
  • Faktor techniky provedení cviků – bylo k vidění několik možných technik a každá je jinak efektivní – tento faktor hrál velkou roli.
  • Somatotyp – cvičenci menší a váhově lehčí jasně dominovali nad cvičenci vyššího vzrůstu a nebo s vyšší váhou – tento faktor hrál velkou roli.
  • Osobnostní faktor – zde můžeme zařadit pohlaví, věk nebo psychické rozpoložení cvičence v daný den testování. Ve výkonech našeho testu byl tento faktor nejsilnější ve svém ovlivnění výsledků.
  • Faktor taktiky – zde bych mohl citovat motto Emila Zátopka: „když nemůžeš, tak přidej“! Je zcela jistě hloupost tento test jet tzv. bezhlavě a přepálit. Bylo nutné předem si stanovit tempo a držet si jej po celých 5min testování. Pokud bylo možné ve vašich silách, tak poslední 1min své tempo zrychlit – tento faktor hrál taktéž velkou roli.
  • Kondice – též všeobecně známá jako míra zdatnosti, byla také velice důležitým faktorem, avšak kupodivu ne nejdůležitějším.