Pět minut boje s „Angličáky“ V druhém týdnu měsíce listopadu proběhlo hromadné testování v Colliery CrossFit Ostrava.…

Pět minut boje s „Angličáky“

V druhém týdnu měsíce listopadu proběhlo hromadné testování v Colliery CrossFit Ostrava. Test byl jednoduchý – 5min AMRAP Burpee facing over Bar. Proč mne napadl zrovna tento test? V minulém roce jsem se touto dobou začal připravovat na kvalifikaci Battle of Riga. V přípravě jsem měl několik testů a jeden z nich byl tento vytrvalostního charakteru. Tento test jsem opakoval po dvou měsících příprav na kvalifikaci, kde byl následně zřetelný progress.

Nyní jsem tento test nejprve aplikoval na skupině B-F-L-M-P-S-V-Z Training (Vladimír Pleva, Niki Stuchlíková, Štěpánka Habustová, Kristy Brňáčková, Michal Smetana, Lukáš Topiarz, Daniel Paluzga, Natty Čolevová a Petr Dyluš). Poté mne napadla skvělá myšlenka – otestovat celý gym! Jelikož test je jednoduchou zkouškou vytrvalosti, rovnováhy, koordinace a hbitosti, nebylo těžké jej zařadit na denní tabuli nebo jej odjet kdykoliv mimo skupinovou lekci. Samotného mě udivilo, kolik lidí do tohoto testu šlo dobrovolně a mnohdy i s nadšením!

Výsledky testování nebudu s ohledem na poslední příčky zveřejňovat celé, ale pouze prvních pět příček. Shrnutí ovšem naleznete v tabulce pod TOP5 atletek a atletů.

Ženy

Jméno

Příjmení

Výkon

1.

Natálie

Cholevová

79

2.

Kristýna

Brňáčková

75

3.

Jana

Adamcová

71

4.

Marie

Shauerová

66

5.

Silvie

Kalabzová

63

 

 

Modus

60

hodnota, která má nejvyšší četnost

Medián

55

představuje hodnotu, která je uprostřed této posloupnosti.

Průměr

56

aritmetický průměr všech hodnot v "S"

Max

79

maximální hodnota

Min

42

minimální hodnota

S

29

statistický soubor - počet testovaných žen

 
Žen, které absolvovaly tento test bylo celkem 29. Průměrný výkon měl hodnotu 55 opakování, což splnilo mnou stanovený cíl pro tento test a to výkon nad 50 opakování. Čili 10 burpees každou minutu. U žen byly výsledkově skupiny ve více rozptylech – viz. graf a viz. tabulka (modus vs. medián).
 

Muži

Jméno

Příjmení

Výkon

1.

Denis

Afacan

104

2.

Michal

Smetana

85

3.

Lukáš

Smetana

85

4.

Vladimír

Pleva

84

5.

Kryštof

Pientka

82

 

 

Modus

63

hodnota, která má nejvyšší četnost

Medián

63

představuje hodnotu, která je uprostřed této posloupnosti.

Průměr

63

aritmetický průměr všech hodnot v "S"

Max

104

maximální hodnota

Min

31

minimální hodnota

S

46

statistický soubor - počet testovaných mužů

 
Mužů v tomto testu bylo celkem 46. I když početně bylo mužů více, než žen, neobjevovaly se skupiny, které by extrémně svými výkony vyčnívali. Byli to spíše jedinci, kteří dosáhli extrémních výsledků. Důkazem jsou shodné hodnoty v tabulce pro modus, medián a aritmetický průměr. 
 
    
 
Vítěz Colliery testování – Denis Afacan (104 reps)  
 

Čím byl Váš výkon ovlivněn?

 
  • Tréninkové podmínky – tento faktor můžeme vyřadit, jelikož zde jsme si byli všichni rovni – test realizován v gymu CCFO (stejné místo, stejná podlaha, výška naložené činky apod.)
  • Závodní podmínky – mohl zde hrát roli tento faktor? Ano mohl – pro někoho je rozdíl, zda WOD jede sám nebo ve skupině, na někoho to vliv mít může i nemusí.
  • Faktor techniky provedení cviků – bylo k vidění několik možných technik a každá je jinak efektivní – tento faktor hrál velkou roli.
  • Somatotyp – cvičenci menší a váhově lehčí jasně dominovali nad cvičenci vyššího vzrůstu a nebo s vyšší váhou – tento faktor hrál velkou roli.
  • Osobnostní faktor – zde můžeme zařadit pohlaví, věk nebo psychické rozpoložení cvičence v daný den testování. Ve výkonech našeho testu byl tento faktor nejsilnější ve svém ovlivnění výsledků.
  • Faktor taktiky – zde bych mohl citovat motto Emila Zátopka: „když nemůžeš, tak přidej“! Je zcela jistě hloupost tento test jet tzv. bezhlavě a přepálit. Bylo nutné předem si stanovit tempo a držet si jej po celých 5min testování. Pokud bylo možné ve vašich silách, tak poslední 1min své tempo zrychlit – tento faktor hrál taktéž velkou roli.
  • Kondice – též všeobecně známá jako míra zdatnosti, byla také velice důležitým faktorem, avšak kupodivu ne nejdůležitějším.
 
Výsledky berme jako vstupní hodnoty pro Re-Test. Kdy proběhne Re-Test? Čekejte jej z mé strany opět na tabuli v CCFO na přelomu leden/únor 2018. V druhém testování budu očekávat zlepšení o 5-10%. Dále si Vás změřím a zvážím – bude mě zajímat, jaký vliv na výkony v obou testech hraje Vaše váha, výška a věk. Už aby to bylo :P.