InBody – proč se zvážit, vždyť váhu mám Není váha jako měřidlo, jako váha. Velkou výhodou Colliery CrossFit je, že vlastníme přístroj…

InBody – proč se zvážit, vždyť váhu mám

Není váha jako měřidlo, jako váha. Velkou výhodou Colliery CrossFit je, že vlastníme přístroj InBody 370, který se využívá k měření v nemocnicích nebo ve sportovních centrech. Jinými slovy tento přístroj je velice kvalitní a přesný. Doporučení z naší strany je provádět kontrolní měření v intervalu tří měsíců, kde se projeví vaše tělesné změny. Ano tělesně změny, jelikož neměříme pouze jednu změnu a to váhovou. Dále doporučujeme měření provádět vždy za stejných podmínek a to nejlépe nalačno, ráno a v předcházejícím dni bez těžké fyzické aktivity. Důvodem je možnost zkreslení výsledků. Co všechno náš přístroj tedy umí? InBody 370 analyzuje následující:

Výsledky analýzy

  • Celková voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
  • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
  • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
  • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
  • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
  • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity
  • Historie tělesného složení
  • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Zajímavosti (zdroj inbody.cz):

  • Složení těla: Lidský organizmus se skládá z tukové tkáně, kterou můžeme lokalizovat na podkožní, útrobní a nitrosvalovou, přičemž většina tuku je umístěna v podkoží. Dále se skládá z beztukové tělesné hmoty (FFM), která je tvořena vodou, minerálními látkami a svalovou hmotou (proteiny). U zdravých dospělých osob můžeme procentuální zastoupení jednotlivých složek těla považovat za stále. S přibývajícím věkem roste podíl tukové tkáně a klesá podíl vody. Významné rozdíly ve složení těla jsou také v rámci pohlaví, kdy ženy mají vyšší obsah tuku než muži.
  • Svalová hmota: Zejména ženy často děsí, že by měli přibrat svalovou hmotu, zejména se děsí, že jejich váha bude ukazovat vyšší čísla než by chtěly. Ale jak již bylo řečeno hned v úvodu, váha není rozhodující. Existuje řada důvodů proč posilovat. Tím základním je rozhodně možnost vybudovat si a udržet svalovou hmotu.
  • Spalování tuku: Jak ztratit přebytečné tuky? Je třeba vytvořit energetický deficit. Toho lze dosáhnout zvýšením pohybové aktivity, omezením energie či nejlépe kombinací obou postupů. Tímto donutíme organismus sáhnout do zásob energie uskladněné v tělesném tuku. Pokud chceme využít cvičení na podporu snižování hmotnosti je nejefektivnějším typem cvičení posilování, za účelem zvýšení svalového objemu.
  • BMI index: Tento index nám prakticky nic neříká o složení těla. Jak by také mohl, když využívá jen dvě veličiny a to naši hmotnost a výšku. Tento index nám pouze naznačí, zda trpíme nadváhou či dokonce obezitou.
  • Útrobní tuk: Tento tuk má menší sklony ke spálení, navíc také podporuje vzniku onemocnění, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, kardiovaskulární choroby ale dokonce i demence a stárnutí. Viscerální tuk je obrazem tuku “ektopického“ tedy tuku uvnitř orgánů – tuku v játrech nebo svalech.
  • Bazální metabolismus: Bazální metabolismus je definován jako minimální množství energie potřebné k zachování základních životních funkcí. Tuto energii využívá nejvíce náš mozek, srdce, plíce a dále pak další naše vnitřní orgány, svaly a kůže. Zda máte rychlý nebo pomalý metabolismus odhalíte i pomocí přístroje InBody. Většina lidí vůbec netuší, že právě bazální metabolismus je jedna z příčin jejich obezity či nadváhy.
  • Retence vody: Její obsah se mění s věkem a je závislý na pohlaví. U dospělých a zdravých mužů je to cca 60-65%, u žen může kvůli postupnému zvětšování tukového podílu klesnout podíl vody na 55%. Čím je tedy více tukové tkáně, tím menší podíl tělesné hmotnosti připadá na vodu.

Zdroj:
www.inbody.cz