Crossfit Gymnastics Gymnastika v Colliery je určená primárně pro pokročilejší, kteří mají zájem rozvíjet své…

Crossfit Gymnastics

Gymnastika v Colliery je určená primárně pro pokročilejší, kteří mají zájem rozvíjet své gymnastické skills a posouvat se dále. Gymnatiska je aktuálně postavená tak, že svým obsahem na sebe lekce navazují, aby byl zajištěn skutečný “tréningový” progress a nešlo “jen” nahodilé zkoušení gymnastických cviků. I přes to není problém se kdykoliv připojit, vždy je prostor se individuálně vrátit “zpět” k čemu je potřeba. Lekce jsou navíc v jeden den rovnou dvě se stejným obsahem (středa 7 a 18 hod.), aby jste měli možnost se zůčastnit v časech, které jsou vaší potřebě nejbližší. Budeme se na vás i na vaše pokroky na lekcích gymnatiky moc těšit.