Programming pro Colliery CrossFit Chcete-li se všestranně rozvíjet a byt co nejvíce fit, měli byste do svého tréninku zařadit…

Programming pro Colliery CrossFit

Chcete-li se všestranně rozvíjet a byt co nejvíce fit, měli byste do svého tréninku zařadit všechny aspekty fitness. Těmi aspekty jsou: síla, rychlost, koordinace, obratnost, přesnost, rovnováha, výbušnost, vytrvalost a pružnost.

Samozřejmě, že některé tyto aspekty vám jsou bližší než jiné. Lépe se vám cvičí například daný cvik, protože pro něj máte předpoklady. Tyto vámi oblíbené cviky pak podvědomě vyhledáváte a zařazujete do svého tréninku. Jiné cviky třeba neumíte ještě v plném rozsahu anebo je nesnášíte úplně. Taky kdo by měl rád například takové Burpees že jo;) Abyste se všestranně rozvíjeli, tak musíte zařazovat do svého tréninkového programmu i vámi nenáviděné cviky. Což je vlastně podstata celého CrossFitu. Nemít slabé stránky a být fit ve všech ohledech a aspektech.

A právě všechny výše jmenované aspekty shrnuje CrossFit program do tří základních tréninkových odvětví. Jsou jimi: weightlifting (cviky se zvedáním břemen), metabolic (kardio) a gymnastics (cviky většinou s vlastní váhou těla).

U nás v Colliery jsme rozhodli dát tréninkům, které vám píšeme na tabuli určitý řád. První dvě části jako warm up a silová část nebo popřípadě nácvik nových movements zůstává stejná. Největší změna nastala při sestavovaní tzv. WOD neboli workout of the day. U WOD se teď budeme soustředit na to, aby bylo v každém týdnu dosaženo maximálního prolínaní těchto tři tréninkových odvětví. Vaše WOD se teď budou sestavovat na základě tohoto principu:

  • Monday: weightlifting-metabolic-gymnastics
  • Tuesday: gymnastics-weightlifting
  • Wednesday: metabolic
  • Thursday: gymnastics
  • Friday: weightlifting-metabolic
  • Saturday: weightlifting
  • Sunday: metabolic-gymnastics

Věříme, že se budeme potkávat v Colliery co nejčastěji a že s takto nastaveným programmingem bude váš výkonnostní progress co největší.

Svůj progress si mj. můžete zapisovat do systému BeyondTheWhiteBoard, který u nás v gymu nabízíme klientům ZDARMA - nejen že budete sledovat svůj vlastní progress, ale v rámci denního WOD na TV v gymu uvidíte jak si stojíte se svým výkonem vůči ostatním!