Nový formát CrossFit Games Únor se kvapem blíží a s ním již tradičně CF Open. Celosvětový svátek pro všechny…

Nový formát CrossFit Games

Únor se kvapem blíží a s ním již tradičně CF Open. Celosvětový svátek pro všechny crossfitery, kteří porovnají síly s konkurencí z celého světa a také svedou celou komunitu dohromady. Tato tradice však letos končí, a není to jediná změna, se kterou hlavní štáb CF přišel. Již před více než čtvrt rokem byla oznámena změna konceptu Games, přišlo zásadní prohlášení o změně cílů CrossFitu a také proběhla masová čistka skoro celého Media týmu. Dlouhou dobu bylo známo poměrně málo o tom, jak bude ročník 2019, potažmo 2020, fungovat, nicméně s vydáním oficiální knihy pravidel pro rok 2019 se doplnily mezery v informacích, a tak si můžeme nový systém představit v plné kráse.

Sezóna jako taková a důvod změn

V prvé řadě je třeba říct, jak se změnil hlavní rámec soutěže. Byly to právě změny v této části, které vzbudily velký rozruch. Konkrétně rozhodnutí zrušit Regionals rozpoutalo skoro vzpouru. Nicméně stále je třeba mít na paměti, že CrossFit Inc. je společnost, to znamená, že jí jde i o zisk. A právě regionálky byly údajně velmi drahé a také zbytečné. Dalším důvodem k modifikaci byl i odklon pozornosti od zdraví ke sportu. Středem pozornosti atletů a trenérů po světě se stávaly spíše soutěže, než podstata zajistit zdravější a kvalitnější život pro své klienty a členy svých gymů.

Původně jsme byli zvyklí, že po únor-březnovém Openu, se top atleti z regionů představili na Regionals (pro atlety kategorií Teens a Masters existoval tzv. Age Group Online Qualifier, kdy se ti nejlepší z každé věkové kategorie proti sobě utkali opět na dálku, principem podobným jako Open) a odtamtud mířily hvězdy do Spojených států na samotné Games. Všechny tyto stupně a události byly přímo organizovány a pod správou CrossFit HQ (hlavní štáb). Skoro vše teď bude vzhůru nohama.

Nový rámec sezóny bude vypadat následovně: nejprve proběhne Open, a to již v říjnu (pro sezonu 2019 stále v únoru, od Games sezóny 2020 bude v říjnu, z toho vyplývá, že v roce 2019 budeme mít Open dvakrát). Po říjnovém Openu budou následovat tzv. Sanctionals, neboli velké CF závody po celém světě, které CrossFit HQ posvětil a jejichž vítězové z kategorií jednotlivců a týmů (samozřejmě Rx, Elite nebo jejich ekvivalentů) získají pozvánku na Games. Tyto soutěže byly jen posvěceny, hlavní štáb do jejich organizace dále nijak nezasahuje. Těchto závodů je letos 15 a probíhají v období od prosince až do června. Pro Masters a Teens se prakticky nic nemění, věkové hranice zůstaly stejné a stále pro ně existuje Age Group Online Qualifier. Vyvrcholení také zůstává neměnné jak datem, tak místem. Games se i letos odehrají v Madisonu, Wisconsin, někdy na přelomu července a srpna.

Kdo se všechno na Games podívá?

Situace se liší pro všechny kategorie. Když tedy pomineme fanoušky, pro které je cesta jediná, a to skrze zaplacený lístek, existuje pro atlety více způsobů, jak se do Wisconsinu podívat. Počty závodníků jsou až nesmyslné, takže bude třeba si to rozdělit. Cesty pro jednotlivé kategorie vypadají následovně.

Individuální atleti
Národní šampioni

Prvním ze způsobů, jak si udělat fitness výlet do Ameriky je stát se národním šampionem. Nejprve tedy, národnost je určena občanstvím, nikoli bydlištěm. To znamená, že máte-li francouzské občanství a žijete v Německu, stále reprezentujete Francii. V případě dvojitého občanství si při registraci do Openu jednu zemi vyberete, tuto volbu již později nelze změnit. Samotným šampionem, který dostane pozvánku a může odcestovat, je pak osoba, která odjede všechny Open workouty tak, jak byly předepsány, a vyhraje Open ve své zemi. Tento člověk si může začít balit kufry. Pokud ovšem nesplňuje jednu z těchto podmínek, není zván a daná země nebude mít svého šampiona na velkém finále. 

Open

Cesta do Madisonu vede také přímo z Openu. Top 20 atletů v individuální kategorii dostane pozvánku. Pokud se některý z nich rozhodne jet na Games v týmu nebo je národním šampionem, doplní se místa z pozic 21, 22, 23 etc. Pokud je však atlet v Top 20 v Openu a zároveň zvítězil v jednom z posvěcených Sanctional závodů, jeho Open místo se nedoplňuje!

Sanctionals

Jak už bylo řečeno, jedna se skupina soutěží mimo kompetenci HQ, jejichž vítězové jsou zváni na Games.
Nastane-li situaci, kdy jedna osoba zvítězí ve dvou takovýchto závodech, pole bude doplněno stříbrným atletem ze závodů, který se časově odehrál blíže k CrossFit Games.

Seznam sanctioned závodů:

 

 1. Dubai CrossFit Championship - Dubai, U.A.E. - December 2018
 2. Australian CrossFit Championship - Queensland, Australia- January 2019
 3. Wodapalooza CrossFit Festival - Miami, Florida, U.S. - January 2019
 4. CrossFit Fittest in Cape Town - Cape Town, South Africa - January 2019
 5. CrossFit Strength in Depth - London, England, U.K. - February 2019
 6. Asia CrossFit Championship - Chinese Mainland- April 2019
 7. Mid Atlantic CrossFit Challenge - Baltimore, Maryland / D.C. Area, U.S. - April 2019
 8. CrossFit Italian Showdown - Milan, Italy - April 2019
 9. Brazil CrossFit Championship - São Paulo, Brazil - May 2019
 10. The CrossFit Lowlands Throwdown - Apeldoorn, Netherlands - May 2019
 11. Down Under CrossFit Championship - Wollongong, Australia - May 2019
 12. Reykjavik CrossFit Championship- Reykjavik, Iceland - May 2019
 13. The Rogue Invitational, a CrossFit Sanctioned Event - Columbus, Ohio - May 2019
 14. CrossFit French Throwdown - Paris, France - June 2019
 15. The Granite Games, a CrossFit Sanctioned Events - Saint Cloud, Minnesota, U.S. - June 2019

Týmy

Pro týmy je systém o něco snazší. Čtyřčlenné týmy, které již nemusí spolu trénovat v jednom gymu, se dostanou na Games jen skrze Sanctional závod. Jiná varianta neexistuje. Mohou si pak zvolit dva náhradní členy a do Madisonu poslat kteroukoliv kombinaci.

Masters a Teens

V této kategorii došlo jen k málo změnám. V každé kategorii postoupí z Openu 200 atletů do Age Group Online Qualifieru, kde v minulosti bylo zvykem, že umístění v Openu bylo prvním skóre každého atleta. To však již neplatí a všichni budou začínat s čistým štítem. Druhou změnou je pak počet bojovníků, kteří se vydají na Games. Z každé kategorie to bude pouze Top 10 z Qualifieru.

Finanční odměny

Pokud vás zajímá, kolik Mat Fraser letos vyhraje, tak je to 300 tisíc dolarů, stejně tak vítězka ženské kategorie. Při pohledu na další umístění či na týmy, na některých umístěných došlo k mírnému zvýšení, to znamená, že část peněz ušetřených z Regionals se vložila do odměn atletů.

Transgender

Otázka transgender atletů byla také žhavým tématem. CrossFit povolí osobám účastnit se v kategorii jiného pohlaví, než jim bylo přiřazeno při narození, v případě že toto pohlaví ztělesňují v běžném životě a mají právní dokumenty, které toto dokazují. V případě transžen ještě dochází k testování, kdy je nutno mít hladinu testosteronu pod hladinou 10nmol/litr již 12 měsíců před vypuknutím dané soutěže. Také pro tyto osoby platí, že po následující 4 roky nemohou své rozhodnutí o pohlaví změnit.

Změn tedy proběhlo mnoho, některé detaily jsem ani nezmiňoval. Jedná se celkem o 21 nových sekcí v oficiální knize pravidel pro letošní rok, což už je značné množství na to, že se jedná o dokument o čtyřiadvaceti stranách. V příštím roce se možná dočkáme změn dalších. Jak se vše vyvine, nikdo neví. My si s jistotou můžeme od 21. února užít společně Open a pak jen doufat, že nás Games sezóna pobaví stejně, jako v minulých letech. V tuto chvíli už víme, že se na Games objeví opět Mat Fraser, takže možná už je teď jasné, kdo bude odcházet z Energy Center v Madisonu s vavřínem.

Zdroje:
https://games.crossfit.com/article/crossfit-sanctioned-competition-list
www.youtube.com/watch?v=_V8ce7sPG9c
https://games.crossfit.com/rules/open