Novoroční předsevzetí 22 Téměř každý si je dává, ale téměř nikdo je neplní. Nejspíš jste si už také nějaké dali, minimálně…

Novoroční předsevzetí 22

Téměř každý si je dává, ale téměř nikdo je neplní. Nejspíš jste si už také nějaké dali, minimálně ve vašich hlavách. Možná ne letos, ale někdy v minulosti určitě. Není divu. Nový rok k tomu přeci přímo vybízí. Všechno se restartuje, sumarizuje, bilancuje a vytváří se nové cíle. Tak proč to taky nezkusit?

Většina lidí ke svým předsevzetím ovšem přistoupí příliš ledabyle a neprofesionálně. Abyste cokoliv změnili, je potřeba mít hlavně jasně daný plán, vytvořit si návyky a být trpělivý. Pojďme si představit možná lepší způsob, jak k novoročním předsevzetím přistoupit. Měli bychom na to jít chytře, tedy SMART metodou. A budeme se samozřejmě bavit spíš o fitness cílech, ne o tom, že byste chtěli umět francouzsky.

Nejdříve byste měli trochu přemýšlet o svých motivacích. Zeptejte se sami sebe proč chcete něčeho dosáhnout. Můžete mít nějakou základní představu, například, že chcete zhubnout nebo být lepší sportovec, tu ale musíte rozvinout dál do podstatnějších detailů. Doporučuji si sepsat smlouvu se sebou samým nebo napsat si dopis, který otevřete až na konci roku. Buďte osobní a mluvte ke svému budoucímu já. Zahrňte do toho city. Jsme emocionální stvoření a tohle vám pomůže se úkolu opravdu pořádně zhostit. Klidně pište, jak si představujete, že vám to pomůže vyřešit vaše zdravotní či osobní problémy, navažte nová přátelství či cokoliv co je pro vás důležité. Tento dopis či smlouvu podepište a odložte až na konec roku, kde si k němu vytvoříte upomínku v telefonu.

  • S-specific (specifický) - zatím jste vytvořili určitý rámec vašich cílů, ale teď je třeba ho opravdu specifikovat. Nelze v jednom roce zvládnout zaběhnout maraton, shodit 30 kg, naučit se 2 jazyky, vystudovat vysokou školu, vylézt osmitisícovku a přeplavat kanál La Manche. Dejte si jeden hlavní cíl a buďte konkrétní.
  • M-measurable (měřitelné) - i když v ideálním případě chcete vytvořit návyky a zamilovat si samotnou cestu, musíte být schopní váš cíl i změřit. Dejte si tak například cíl shodit 10 kg nebo určitý počet minut tréninku týdně.
  • A-achievable (dosažitelný) - nemějte příliš velké oči. Většina lidí přeceňují co zvládnou za rok a podceňují co zvládnou za deset. Mějte reálné cíle, které si rozkouskujete do menších dílčích cílů.
  • R-relevant (relevantní) - opravdu váš cíl chcete? Je třeba si zodpovědět otázku proč. Pokud si jen dáte cíle, o které ve skutečnosti nestojíte, těžko je někdy dodržíte.
  • T-time bound (časově ohraničený) - abyste dosáhli určitého cíle, musíte mít prostě deadline. Jinak budete mít pocit, že stále není třeba cílů dosahovat.

Výzkumy také hovoří o tom, že je mnohem lepší začít s parťákem. Podrží vás v horších chvílích a taky budete více zavázáni vašemu cíli. Proto vezmi parťáka a doraž do Colliery, kde tě do všeho zasvětíme a konečně si zlepšíš život.

Ps: Když se o svých cílech svěříš okruhu přátel je to taky velmi dobrá motivace. Kdo přece nechce před přáteli vypadat úspěšně? :)