Nespecifická sportovní příprava “Jedno z mých nejoblíbenějších vysvětlení CrossFitu zní: “Být zdatný v různých sférách…

Nespecifická sportovní příprava

“Jedno z mých nejoblíbenějších vysvětlení CrossFitu zní: “Být zdatný v různých sférách pohybu”.

Toto vysvětlení perfektně zapadá i do našeho konceptu CrossFit Kids. V mnoha různých sportech (čest výjimkám) bohužel ještě převládá tzv. raná specializace. Což znamená, že dítě je od brzkého věku vedeno, aby co nejlépe zvládalo techniky daného sportu.

V zemích, kde od této rané specializace před nějakým časem upustili, můžeme již nyní vidět výborné výsledky v profesionálním sportu i mimo něj.

CrossFit Kids je výborným nástrojem, jak mladé atlety připravit tzv. nespecifickou sportovní přípravou.CrossFit, už jen název nám napovídá, že každá lekce bude jiná, že se nejedná o pohybový stereotyp, že vycházíme z přirozených pohybových vzorců.

Víceméně se snažíme, co nejvíce způsoby rozvíjet dětskou motoriku, aby poté dítě zvládlo vyřešit jakýkoliv pohybový problém. Pohybové úkoly jsou to jednoduché. Plazení, plyometrická cvičení, šplh, běh, překonání překážky, správný zdvih závaží, vyhnutí se překážce, umění bezpečně spadnout a podobné pohyby, pro které jsme se evolučně vyvinuli.

Může se naskytnout otázka: 

“Jak tyto dovednosti pomůžou mému synovi, mé dceři ve sportu, který dělá?”

Odpověď je jednoduchá, učíme se správně hýbat a umět ovládat své tělo.

Uvedu to na příkladu. Ať máte doma malého tenistu, hokejistu, fotbalistu, plavce, basketbalistu... (tady bych mohl pokračovat do nekonečna). Pro každého z nich je důležité správně se hýbat a ovládat své tělo.

V každém sportu máme různé cíle (vstřelit gól, uhrát bod apod.) a dosažení těchto cílů většinou vedou různé cesty. Pokud se ale nejdřív naučím správně hýbat, pokud budu mít správné pohybové stereotypy a dokážu ovládat své tělo, zvládnu se naučit jakýkoliv pohyb. Proto je důležitá nespecifická sportovní příprava, abych poté zvládl technické nároky jakéhokoliv sportu.

Dalším neméně důležitým je zdravotní hledisko. Mnoho sportů obsahuje tzv. jednostrannou zátěž. Tyto sporty většinou děláme ve věku, kdy nejvíce rosteme, tvoří se nám kosterní a svalová struktura na celý zbytek života. Následky, které může tato zátěž mít v dospělosti, snad již všichni známe.

Na CrossFitu je krásné, že obsahuje nepřeberné množství cviků a pohybů, které nám tuto jednostrannou zátěž mohou krásně kompenzovat.