kMeter Věděli jste, že náš kBox, který můžete neomezeně využívat v našem gymu je vybaven unikátním…

kMeter

Věděli jste, že náš kBox, který můžete neomezeně využívat v našem gymu je vybaven unikátním kMeterem s jehož pomocí můžete sledovat progress vaší výkonnosti?

kMeter je senzor, který přenáší práci na kBox setrvačníku. kMeter je nejlepším dostupným nástrojem pro uživatele k tomu, aby získali jedinečné data práce bez použití silových desek. Je zřejmé, že stejně jako u jiných testovacích nástrojů, budete vždy potřebovat způsob, jakým způsobem provádět měření, aby se zlepšily výsledky, jinak se konzistence výsledků snižuje.


kMeter je reléový senzor, který odesílá data ze setrvačníku do zařízení Apple přes Bluetooth. Data setrvačníku jsou surové informace a software je převádí na použitelné skóre. Tyto informace jsou poskytovány téměř v reálném čase. Výsledky jsou v podstatě detaily práce provedené za každé opakování na kBoxu. KMeter není silová deska a data pocházejí ze setrvačníku, nikoli z kBoxu.

Co technologie dělá a co software vypočítává?
Smyčka setrvačníku je přijata a poté odeslána do aplikace pro výpočet a vizualizaci dat. Tyto data se zobrazí na vašem zařízení ve sloupcových grafech. A co výstupy na těchto grafech znamenají?

 

  • Průměrný výkon - Průměrný výstupní výkon každého opakování, který je vyjádřen ve wattech.
  • Koncentrický špičkový výkon - nejvyšší výkon při soustředném působení opakování a je vyjádřen také ve wattech.
  • Výškový špičkový výkon - nejvyšší výkon při excentrickém působení opakování je vyjádřen ve wattech, podobně jako soustředná část.
  • Průměrné přetížení - průměrné přetížení je rozdíl mezi soustřednými a excentrickými účinky. To může být čistě nulové nebo kladné.
  • Relativní špičkový výkon - Na základě vlastního hlášení vstupu se vztah mezi hmotností uživatele a špičkovým výkonem cvičení vyjadřuje ve wattech na kilogram hmotnosti uživatele.
  • Energie - převedení provedené práce je vyjádřena v kilojoulech, což je méně obvyklé, ale vhodné shrnutí.
  • Opakování - Počet provedených opakování. Zde si můžete vybrat různé pre-opakování na základě domluvy se sportovcem.
  • Průměrná doba opakování - Průměrná doba trvání soustředné a excentrické aktivity.
  • Vertikální pohyb - velikost vertikálního rozsahu pohybu(ROM), které uživatel provedl a který je vyjádřen v centimetrech.

Švédská firma Exxentric nejčastěji doporučuje odjetí 4RM na squat na jejich cvičebním přístroji s vyhodnocením výsledku právě prostřednictvím kMeteru. Obecně velká výhoda cvičení dřepu/nohou na kBoxu je v tom, že díky způsobu “zavěšení” cvičence přes popruh k setrvačníku dochází jen k minimálními spinálnímu zatížení. Pokud Vás tedy zrovna pobolívají záda a přesto máte ve svém programmingu na pořadu dne zrovna otestovat Vaše nohy pomocí dřepu, tak odjetí 4RM na squat na kBoxu s vyhodnocením výsledku přes kMeter je ideální variantou. Výsledky se Vám ihned zobrazí na Vašem chytrém telefonu díky bezplatně stažené aplikaci. V odkazu níže přikládáme video, jak takový test vypadá.


Pokud by Vás o testování nebo obecně o kBoxu cokoliv zajímalo, tak se na mě nebojte obrátit. KBox pravidelně zařazuji do tréninků se svými klienty a otestoval jsem na něm už i řadu profesionálních sportovců.