Jak čerpat informace, jak rozvinout své kritické myšlení? #nebudfitnessblbec Nejprve si musíme ujasnit, co si pod pojmem kritické myšlení představit. Je to schopnost,…

Jak čerpat informace, jak rozvinout své kritické myšlení? #nebudfitnessblbec

Nejprve si musíme ujasnit, co si pod pojmem kritické myšlení představit. Je to schopnost, která nám umožňuje lépe hodnotit a pracovat s informacemi, ověřovat kvalitu zdrojů, být schopen argumentovat, racionálně přemýšlet, rozpoznávat hoaxy a nepodléhat manipulacím. Ovšem než budeme moci něco objektivně hodnotit, musíme své kritické myšlení vybudovat a následně ho rozvíjet. Zkrátka abych mohl něco kriticky posoudit, musím se v dané problematice dobře orientovat.

Kritické myšlení se dá rovněž měřit racionálním koeficientem. Musíme ovšem odlišit RQ od IQ. Vysoce inteligentní člověk může mít nízké RQ a opačně.

Narozdíl od IQ, které nám je geneticky dáno, RQ můžeme po celý život rozvíjet. RQ nám pomáhá zkvalitnit život!

  1. Zásadou je že pokud něco říká autorita, doktor, někdo ke komu vzhlížíme apod. tak to nemusí být vždy pravda. Zde platí pravidlo: Důvěřuj, ale prověřuj. Proč si myslíte, že se publikuje tolik studií na stejná témata?….
  2. To že něco dělají lidé okolo, nutně nemusí značit, že daná činnost je pro mě prospěšná. V této souvislosti mě napadá skvělé přísloví: Takže když Jirka skočí z okna, tak ty skočíš taky? :D
  3. Dříve než se do něčeho pustím, musím si o daném problému zjistit co nejvíce.
  4. Přesně takhle vzniká spousta dezinformací. Lidé nedbají na vlastní individualitu. Slepým následováním postupů jiných, častokrát škodí sobě i svému okolí. Nejvíce utrpení způsobil člověk člověku proto, že byl přesvědčen o věcech, které se ukázaly být nepravdivé.
  5. Není dobra bez objektivity.