ELITE PERFORMANCE INSTITUTE-EPI NCSC-Phase 2 Course(Praha) Když jsem začátkem tohoto roku absolvoval Phase 1 od EPI(Elite Performance Institute)tohoto…

ELITE PERFORMANCE INSTITUTE-EPI NCSC-Phase 2 Course(Praha)

Když jsem začátkem tohoto roku absolvoval Phase 1 od EPI(Elite Performance Institute)tohoto kurzu pro silově-kondiční trenéry profesionálních sportovců(odkaz na článek po Phase 1 ZDE, tak jsem věděl že si nesmím nechat ujít Phase 2, která se bude koncem tohoto roku. Tak jsem tento víkend vyrazil do Prahy vstříc novému poznání. O tom, že EPI je v pořádání tohoto kurzu úspěšná svědčí i fakt, že před nedávnem s tímto kurzem expandovala do Číny. A její zakladatel Karl Gilligan se tak mohl podělit o své nemalé znalosti i na druhém konci světa. Kurz byl opět na 4 dny a byl znovu náročný a nabitý novými informacemi pro každého účastníka.

Den 1: Lekce 1: Úvod do kurzu

Hned na začátku Phase 2 přišlo rychlé shrnutí a připomenutí předchozí Phase 1, kde nám byly připomenuty hlavní cíle EPI a byly jsme obeznámeni s náplní nadcházející Phase 2.

Den 1: Lekce 2: Role silově-kondičního trenéra v rehabilitaci

Zde byly na pořadu tři hlavní témata:

Určit funkci silově-kondičního trenéra v multi-disciplinárním týmu

 -multi-disciplinární tým rozumějte tým odborníků, který se stará o hráče v daném týmu ve smyslu jak zdravotním, tak výkonnostním. Do takového týmu lidí zpravidla patří:

  • Fyzioterapeut
  • Ortoped
  • Masér
  • Silově-kondiční trenér
  • Sportovní fyziolog
  • Nutriční terapeut
  • Sportovní psycholog


A bylo nám řečeno, jak by se měl silově-kondiční trenér v takovém týmu chovat a konzultovat jednotlivé hráče s ostatními spolupracovníky v tomto týmu.

Určit rizikové faktory, které souvisí se zraněním a metody monitorování zátěže

-zde jsme se dozvěděli, jak určit faktory možného zranění v tom či oném sportu a jak přemýšlet o tom, jak jim zamezit. To jde vlastně ruku v ruce i s monitorováním jak vnější, tak vnitřní zátěže, kde nám byly řečeny možné metody na zjišťování vnějšího a vnitřního stavu organismu sportovce, tak aby nedošlo vlivem nadměrného objemu tréninku k přetrénování, což podstatně zvyšuje riziko zranění.

Prozkoumat programy “return to play”, které silově-kondiční trenéři využívají ve sportu

-zde jsme byli obeznámeni s metodami jak postupovat v případě zranění, abychom se postarali o to, aby se zraněný sportovec co nejrychleji vrátil do výkonnostní úrovně před zraněním. Ukázali jsme si to na třech případových studií různých zranění.

Na závěr prvního dne, nám byl předán EPI Protokol korektivních cvičení, ve kterém byl obsažen také návod na pohybový screening a rozbor SINGLE LEG SQUATU a mechaniky správného dopadu při doskoku.


Den 2: Lekce 1: Sprintování v maximální rychlosti

Cíle lekce:

Ohlédnutí se za výkonnosti za posledních 20 let

-jak nadpis napovídá na pořadu byla cesta do minulosti a rozbor nejlepších sprinterských výkonů za posledních 20 let a debata co se za tu dobu změnilo

Určit vhodný technický model pro maximální rychlost

-zde se řeč točila hlavně okolo zvolení správného modelu pro maximalní rychlost v předsezóním tréninku nebo v sezóním tréninku

Určit vyhodnocování/posuzování maximální rychlosti jako pomůcku k trénování výkonu

-rozbor sprintu a jeho rozdělení na mechaniku zadní části a mechaniku přední části a na co se v tomhle zaměřit

Poskytnout doporučení k trénování maximální rychlosti

-informace k tomu, abychom byly schopní našim hráčům/atletům poskytnout doporučení na zlepšení/odstranění případných odhalených chyb

Den 2: Lekce 2: Pohybová příprava a pohybové dovednosti

-na tuto lekci jsme se přemístili do nedaleké víceůčelové haly, kde už nás čekalo aktivní zapojení do výuky a tedy praxe, kde jsme už až do konce druhého dne zkoušeli různé pohybové dovednosti, které vedou k jedinému cíli a to zlepšení mechaniky běhu, která vede ke zvýšení maximalní rychlosti.

Den 3

Celý třetí den se motal okolo Olympíjského vzpírání a jelikož Clean and Jerk(přemístění a nadhoz) se podrobně probíral ve Phase 1, nebylo sporu o tom, že v Phase 2 nás čekal Snatch neboli trh.

Den 3: Lekce 1: Zlepšení síly a výbušnosti

Cíle lekce:

Určit klíčové proměnné v designování programu sportovního výkonu

-tady jsme měli pochopit, jak si správně určit klíčové determinanty každého sportu a jak s tím naložit při designování příslušného programu daného sportovce


Stanovit potřebný rozbor při nastavení tréninku výbušnosti pro atlety

-v tomto bloku bylo nejdůležitější si uvědomit jaká síla je dominantní v tom či oném sportu respektive směr síly, kterou sportovec nejčastějí vyvíjí při plnění úkolů vs svém sportu např. Lineární vs. Rotační síla nebo Horizontální vs. Vertikální síla. Poté nám byly představeny nejlepší přístroje na měření dynamické síly dle EPI.

Chápat rozdíly mezi běžnou a specifickou výbušností v nastavení tréninku

-zde jsme byli rozděleni na dvě skupiny a každá skupina dostala za úkol vytvořit design program pro rozílného sportovce
Skupina 1: Napsat silový program pro hráče Rugby, který potřebuje zlepšit své postavení ve “mlýnu”
Skupina 2: Sepsat silový program pro boxera, který potřebuje větší výbušnost v úderu

Den 3: Lekce 2: Snatch

Po krátké pauze jsme se již vrhli na hlavní téma třetího dne a tím byl Snatch(trh).
Zde nám byl poskytnut výukový model Trhu rozdělený do tří částí, které na sebe navazují.

Den 3: Lekce 3: Strategie odpočinku a regenerace

Cíle lekce:

Pochopení únavy a zotavení

-chápání únavy a jejich důsledky ve sportovním výkonu

Princip adaptace

-zásady fungování adaptace na trénink

Regenerace

-pochopení vztahů mezi tréninkem a regenerací

EPI protokoly regenerace

-vysvětlení , jak jednotlivé typy regenerací fungují a doporučení na nejlepší z nich dle EPI
-rešerše na Hydroterapii

Monitoring regenerace

-strategie, které se používají k měření úrovně zregenerování sportovce

Den 4: Lekce 1: Zlepšení energetických systémů (ESD)

Cíle lekce:

Poskytnout obecný přehled o různých energetických systémech

-pochopení jaké máme v těle energetické dráhy, které vytváří energii ke svalové práci a jejich podrobnější popis

Určit zóny v energetických systémech

-3 zóny, které jsou důležité pro trénink a orientování se v nich

Nastínit doporučení k rozvoji jednotlivých systémů

-tady jsem zase dostali jasný a srozumitelný návod jak rozvíjet jednotlivé energetické systémy

Den 4: Lekce 2: Zlepšení energetických systémů (ESD)-Praxe

Na tuto praktickou lekci jsme se přesunuli opět do BB arény a byly nám představeny tři drilly na rozvoj anaerobního energetického systému a nutno poznamenat, že tohle některé z nás bolelo a zapotili jsme se.

Den 4: Lekce 3: Rychlá plyometrie-Praxe

Opět jsme dostali tréninkový model, který používá EPI se svými atlety při navazovaných skocích a to od jednodušších ke složitějším provedením.

Den 4: Lekce 4: Konjugovaný model periodizace

Cíle lekce:

Nastínit konjugovaný model periodizace

-bylo nám vysvětleno co vlastně konjugovaný model periodizace znamená a kdo ji vymyslel

Představení West Side Barbell Systém

-převzala a úspěšně uplatnila konjugovaný model periodizace v powerliftingu

Shrnout a zavést konjugovaný model do EPI systému

-návod jak zavést tento model do tréninkového procesu v ročním cyklu

Poté už následovaly závěrečné poznámky a shrnutí celého EPI kurzu a certifikace účasti. Tímto to ale nekončí a na každého absoloventa obou fází čeká NCSC Certifikační zkouška, která je sice nepovinná, avšak její složení je akceptovatelné mezinárodní silově-kondiční asociací všude ve světě. Opět se my potvrdilo, že Karl(zakladatel EPI) ví o čem mluví a na každou naší otázku dokázal i srozumitelně odpovědět. Dále bylo vidět i na účasti, že EPI má s tímhle kurzem opravdu úspěch, protože nejenže byla plná kapacita(23 lidí), ale i složení národností všech účastníků se změnilo. Protože když jsem byl začátkem roku na Phase 1, tak bylo zastoupeno jen Česko a Slovensko. Nyní mělo mezi účastníkama zastoupení mimo dva zmiňované národy také Rumunsko, Anglie a Indie.