ELITE PERFORMANCE INSTITUTE-EPI NCSC-Phase 1 Course(Praha) O tomto kurzu jsem dozvěděl už loni, kdy EPI pořádala vůbec první fázi 1 kurzu v České…

ELITE PERFORMANCE INSTITUTE-EPI NCSC-Phase 1 Course(Praha)

O tomto kurzu jsem dozvěděl už loni, kdy EPI pořádala vůbec první fázi 1 kurzu v České republice. A už tehdy jsem si říkal, že je škoda, že jsem na tento kurz “narazil” až tak pozdě a v té době už byla registrace na kurz již uzavřená. Navíc jsem na kurz slyšel jen samé pozitivní ohlasy. Říkal jsem si tedy, že si musím registraci v tomto roce pohlídat.

Koncept školení EPI spočívá v tom, že každý zájemce si musí projít Phase 1 a Phase 2 s tím, že každá fáze trvá 4 dny. “Promlka”mezi konaním první a možné druhé fáze je cca 6-7 měsíců. Po absolvování obou fázi má pak každý účastník možnost složit závěrečné zkoušky, které se skládají z teoretického písemného testu(60 min) a praktické části(30 min) z demonstrace řádné techniky olympijského vzpírání. Závěrečné testy určitě stojí za to si udělat, protože složením zkoušek získáte mezinárodně uznávaný certifikát s mezinárodní akreditací.

Zakladatelem EPI je chlápek z Irska jménem Karl Gilligan, který má za sebou mnohaleté zkušenosti s koučováním profesionálních týmů mnoha sportovních odvětví. Už po pár větách na začátku kurzu poznáte, že tenhle chlapík ví o čem mluví.

Den 1: Testování a pohybový screening

Jak nadpis napovídá, tak první den jsme se věnovali testování fyzické zdatnosti, kde nám Karl ukázal vše od prvotního přeměření váhy a tuku až po testovou baterii cviků na zjištění zdatnosti jednotlivých atletů nebo celého týmu. A ukázal nám, jak je to aplikovatelné na celý tým, kdy máte jako kondičně-silový trenér za úkol změřit a otestovat cca 20-30 hráčů za relativně krátkou dobu. V druhé části prvního dne jsme se věnovali pohybovému screeningu, kde nám bylo předvedeno a vysvětleno, jak otestovat pohybový rozsah daného klienta/atleta při hodně komplexním cviku, jako je Overhead squat(dřep s tyčí ve vzpažení) při zachování určitých pravidel v průběhu pohybu. No a na konci dne jsme se věnovali kompenzačním cvičením jak odstranit objevené nedostatky.

Čili stylem: otestuj->najdi nedostatky->vyhodnoť->pracuj na odstranění nedostatků.

Den 2: Biomechanika a akcelerace při sprintu

Druhý den jsme začali krátkou přednáškou na téma historie sprintu a rozboru zejména akcelerační fáze-tedy fáze samotného startu. A člověk by nevěřil co se dá vše při znalosti určitých věcí vše vyčíst z této fáze samotného startu běhu. Postup byl opět podobný tomu z předchozího dne.

Čili: Analýza fáze startu->rozbor fáze startu->objevení případných chyb->drilly na nápravu chyb->drilly na celkové zrychlení sprintu.

V tomto dni jsem si vzpomenul na svou fotbalovou minulost a jen si posteskl nad úrovní některých trenérů, které jsme měli zejména v žakovských kategoriích. Ano, jezdili jsme podobné drilly těm dnešním, ale rozhodně nám nikdo nevysvětlil jak běhat, jak efektivně startovat a co má daný drill rozvíjet a na co se tedy máme soustředit.

Den 3: Olympijské vzpírání-Clean and jerk

Ve třetím dni nás čekalo olympijské vzpírání. Těšil jsem se na to, protože to mám rád a mám s tím už i nějaké zkušenosti. Se vzpíráním při mém tréninku i v koučování mých klientů v něm. Dost mě překvapilo, když se Karl na začátku tohoto dne zeptal kdo z nás(19 lidí) už někdy praktizoval vzpírání v rámci svého tréninku? Přihlásilo se nás asi jen 6. Další otázka byla: Kolik z vás už ve vzpírání koučovalo své klienty? Tady jsme se přihlásili 3. V tomto si myslím máme my co jsme se přihlásili obrovskou výhodu nad ostatníma účastníkama. Pokud totiž chceš jako trenér někoho učit jak správně vzpírat, musíš to nejprve sám umět. Protože k čemu by ti jako klientovi byl trenér, který ti daný cvik neumí demonstrovat? Odpověz si sám...

 A vzpírat se rozhodně nenaučíš ze dne na den...Tohle je “celoživotní cesta” a vyžaduje dlouhou praxi.  

V první části dne jsme prvně zabrousili do historie vzpírání, významu vzpírání pro kolektivní sporty a proč ho v nich rozhodně dělat. Po krátké přednášce následoval Warm -up, kde nám byly ukázany efektivní cviky na aktivovaní svalů potřebných právě při olympijském vzpírání. No a pak už následovala praxe.
Tady asi největší “novinkou” pro mě bylo, že sem zjistil že u komplexních vzpěračských pohybů, jako je Clean a nebo Snatch jde vyučovat dvěma způsoby. Buď ze spoda nahoru a nebo z vrchu dolů. Vždy si tento komplexní cvik rozfázovat na jednotlivé pohyby a navazující dělat, až když klient umí ten stávající. Byl nám poskytnut celistvý “Coach model” jakým způsobem na to. Na závěr celého třetího dne byl ve znamení základních cviků jak správně dostat činku z ramen nad hlavu.

Den 4: Lineární periodizace sportovního výkonu, Program design, Plyometrie, Agility

Poslední den jsme začali přednáškou o EPI systému nastavení programu, kde jsme se dozvěděli podrobnosti o tom jak uspořádat design tréninku na spodní část těla, horní část těla nebo Split trénink, což znamená, že v jedné tréninkové jednotce jsou obsaženy cviky, jak na horní, tak na spodní část těla. A na konci této přednášky jsem si prošly cviky a jejich modality, které nejlépe volit při daném plánování.
Poté následoval přesun do velké arény, kde jsme se začali podrobněji věnovat plyometrii. I zde nám byl poskytnut výukový model jak postupovat při koučování samotné plyometrie na bázi od jednodušších skoků až po skoky náročnější i koordinačně. Takže opět jak testovat a jak postupovat ke zlepšování výkonů v této oblasti.
Další na řadě byly agility. Čili běhy se změnami směru a rozvíjení tak těchto schopností s využitelností zejména pro kolektivní sporty. Opět jsme dostali návod jak na to.
Po vysvětlení a mnoha ukázkách týkajících se těchto dvou problematik jsme se přesunuli na finální přednášku zpátky do gymu.

V ní nám byl představen EPI lineární model periodizace tréninku. Bylo nám vysvětleno, proč je rozhodně dobré perodiziovat a byl nám poskytnut přesný model k vytvoření strukturovaného silově-kondičního plánu.

Tento kurz mě dal strašně moc. Dalo mě to ucelený pohled na trénování jak amatérských, tak profesionálních sportovců. A už teď se nemůžu dočkat až to začnu aplikovat v praxi a taky na rozšíření vědomostí Phase 2 v druhé polovině tohoto roku.


P.S. Okoukal jsme na EPI kurzu dost pomůcek k tréninku. Už se těšíte, až je budeme mít v Colliery? :)