CrossFit online courses – part 3 Táák dneska poslední část blogu o oficiálních CrossFit online kurzech. Anatomy Jak…

CrossFit online courses – part 3

Táák dneska poslední část blogu o oficiálních CrossFit online kurzech.

Anatomy

Jak už název napomíná, kurz se věnuje anatomii lidského těla. Pokud bych měl srovnat s ostatními kurzy, anatomy je určitě nejobsáhlejší a také hodně náročný (tak co taky od anatomie můžeme čekat). Obsáhlé a samostatné části jsou věnovány zvlášť kostem, kloubům, nervům a svalům. Další části se věnují ramenu, páteři, a kyčlím. V poslední části je vše dáno dohromady a aplikováno přímo v praxi při cvičení, rozebírány jsou páky a síly působící na lidské tělo při cvičení a jednotlivých cvicích. Absolvováním tohoto kurzu jsem si rozšířil znalosti o nejvíce zatížených kloubech při cvičení, jejich specifikům, které se dají použít hlavně při prevenci poranění a také velkému zvýšení efektivity při cvičení.

Spot The Flaw + Judges

Tyto dva kurzy jsem dal dohromady, protože jsou si velice podobné, akorát každý z nich má jiný záměr. Spot The Flaw je kurz zaměřený na schopnost trenéra identifikovat chyby v technice nejvíce používaných funkčních cvicích ze vzpírání, gymnastiky a vytrvalosti. Absolvováním tohoto kurzu jsem si rozvinul široký základ pro identifikaci velkého počtu chyb v jednotlivých funkčních cvicích, které každodenně používáme. Taky jsem si tímto rozvinul a prohloubil schopnosti tyto chyby efektivně napravit.
Na tento kurz můžeme prakticky navázat kurzem pro Judges, který jsme společně s Lukášem absolvovali, kde byly do detailu rozebrány základní cviky a jejich správné provedení, včetně rozpoznání tzv. „No reps“, kdy toto celé bylo zaměřeno zejména na letošní CrossFit Open, včetně nových standardů. Na rozpoznání „No reps“ byly u každého cviku celkem těžké testy, není jednoduché pozorovat atleta, jak rychle sází jedno opakování za druhým, a uvědomovat si u toho, kolik měl dobrých a špatných opakování, toto na konci vyhodnotit a vyhodit přesné číslo. Účelem tohoto kurzu je hlavně to, že jsme potom mohli jako oficiální judges zapisovat s Lukášem skóre pro letošní Open. Budeme se těšit na další rok a doufám, že účast bude každým rokem vyšší! Je to přece jenom největší a celosvětová CrossFit událost roku, zároveň skvělá propagace zdravého životního stylu a cvičení, a hlavně, je to úplně pro každého – bez ohledu na vaši výkonnostní kategorii, tak jako tak Vás to posune dále, je to skvělých 5 týdnů!

Jsem moc rád za tyto cenné trenérské zkušenosti, které mi budou nápomocny při zdokonalování vašeho „fitness“ v rámci nejlepšího gymu široko daleko - Colliery CrossFit Ostrava!