Core Strenght Při klasických lekcích CrossFit se setkáváme zpravidla s cviky zařazenými ve WOD, které jsou…

Core Strenght

Při klasických lekcích CrossFit se setkáváme zpravidla s cviky zařazenými ve WOD, které jsou zaměřené na oblast korzetu a pánve zvenčí. Pro zlepšení stabilizace páteře a pánve je ovšem nutné pamatovat i na svalové skupiny uvnitř nás. Během této skupinové lekce je cílem posílit tyto svalové partie, aby naše další práce s návazností na klasické lekce CrossFit, Weightlifting, Gymnastics, byla efektivnější.

Co je to Core? Tuto otázku si Vy jako cvičenci můžete položit a my Vám zde na ní odpovíme. Představme si jablko. To má zpravidla kulatý tvar. Přesto je vše soustředěno do jeho jádra, které vede od shora až dolů. To samé je u lidského těla – vše je soustředěno v centru nás. O které hlavní svalové skupiny se tedy jedná?

  • Diaphragma pelvis (skupina svalů pánevního dna)
  • Rectus abdominus (přímý sval břišní)
  • Transversus abdominus (příčný sval břišní)
  • Internal/external obliques (vnitřní/vnější šikmé svaly břišní)
  • Multifidus
  • Diaphragm (bránice)
  • Erector spinae (vzpřimovače páteře)

Lekce Core Strenght probíhají třikrát týdně a to v pondělí (18:00-19:00), úterý (7:00-8:00) a v pátek (18:00-19:00). Obsah je rozdělen do kolotočů tří týdnů, kdy obsahem je pro každý týden vždy dané téma:

  1. týden: klasické posilování na zemi (žíněnkách)
  2. týden: kruhový trénink
  3. týden: speciální hodina – dýchání, rotační cvičení, cvičení s expandéry