CF komunita V CrossFitové komunitě je něco magického. Je to jako rodina, která vás podporuje, motivuje a…

CF komunita

V CrossFitové komunitě je něco magického. Je to jako rodina, která vás podporuje, motivuje a inspiruje k dosahování vašich cílů. 

Zde je pár bodů o tom, jak podpora komunity může změnit váš výkon:

Sdílená zkušenost: V naší komunitě se setkáváte s lidmi, kteří mají podobné cíle a zkušenosti jako vy. Tato sdílená zkušenost vytváří silné pouto a pocit solidarity, která vás motivuje pokračovat i v těch momentech, které lechce „drhnou“.

Soutěživé prostředí: Soutěživá atmosféra našeho prostředí vás povzbuzuje k maximálnímu výkonu a dosažení svých limitů. Zároveň vám ale také poskytuje podporu a povzbuzení od ostatních členů komunity.

Odborná pomoc a rady: U nás se setkáte s trenéry, kteří mají dostatečné zkušenosti a členy, kteří vám rádi poskytnout cenné rady a tipy - třeba jak si nestrhnout mozoly na rukou. Tyto rady vám posléze pomohou zlepšit to, co právě zlepšujete.

Osobní zodpovědnost: Být součástí takové komunity vás motivuje k pravidelnému tréninku a dodržování svých stanovených pravidel/cílů. Vědomí, že máte podporu a povzbuzení v ostatních členech, vás potom udržuje být konzistentní v tom, co děláte.

Naše komunita není jen o cvičení, je to skupina lidí, která vám pomáhá dosáhnout vašich cílů a překonávat vlastní limity. Je to místo, kde se stáváte silnější nejen fyzicky, ale i mentálně.