Mobility Schopnost se pohnout v maximálních možných rozsazích a tyto rozsahy i aktivně ovládat patří…

Mobility

Schopnost se pohnout v maximálních možných rozsazích a tyto rozsahy i aktivně ovládat patří mezi základní predispozice ke správnému pohybu. Trénink mobility je v CrossFitovém světě brán jako další trénovatelná složka našeho výkonu. I proto máme pravidelně zařazeny do týdenního rozpisu lekce s názvem „Basic Mobility“, kde se věnujeme právě této části. Lekce tohoto typu veden Dany, který zde implementuje své poznatky jak ze světa fyzioterapie tak z různých kurzů, které absolvoval. Na mobilitu se můžete těšit každé pondělí a středu v 17:00.